kód:
 
 
mailcím:
jelszó:
 
 
azonosító:
jelszó:
 
 
 

A delegálási eljárás szabályai prioritással rendelkező igények esetén

Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név:

  • a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat, vagy
  • a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain-igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak).

A választott domain névnek és a prioritás alapját képező dokumentumban szereplő elnevezésnek (az összes ékezet nélkül vagy az összes ékezettel) karakter szerint egyeznie kell, de elhagyható a kötőjel és minden olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötőjelesen igényelhetők. Szervezet teljes vagy rövidített nevéből elhagyhatók:

  • a szervezeti formára (pl. kft, rt, bt, egyesület) vonatkozó szavak, jelölések,
  • a Hungary, a Magyarország, illetve külföldi cégek magyarországi szervezete esetében az anyacég nyelvén Magyarországot jelölő név,
  • a szervezet nevében szereplő olyan karakter, amely nem szerepelhet domain névben, átírható a jelentésének megfelelő latin betűs magyar vagy idegen nyelvű megfelelőnek, elhagyható vagy kötőjellel helyettesíthető.

Prioritással rendelkeznek továbbá a 2.2.4 szerinti jogosultak esetében a megfelelő településnevek vagy országnevek.

A prioritás alapját igazoló okiratok:

  • a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nyilvántartásba vételét (bejegyzését) igazoló hatósági (bírósági vagy egyéb közigazgatási) határozat, vagy
  • a Magyar Szabadalmi Hivatal által kiállított védjegy okirat, vagy
  • a WIPO által kiállított védjegy okirat, amennyiben Magyarországra a védjegyoltalom kiterjed, vagy
  • az EU Védjegy Hivatala által kiállított közösségi védjegy okirat (Community Trademark CTM).